• Počet návštev: 707927
  •      Sleduj nás na sociálnych sieťach a kontaktuj nás

   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
  • Novinky

    • NAŠA ŠKOLA
    • 23. 6. 2021
    • Chceš byt úspešný? Príď na našu školu – školu, ktorá spája vedomosti a zručnosti aj v duálnom systéme.

     Vzdelávaj sa v našej moderne vybavenej škole rodinného typu, v príjemnom prostredí v ľahko dostupnej lokalite

    • NAŠA ŠKOLA : Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva
   • BSK
   • BEZ transformátory
   • Drilling
   • INAT

  KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

  INTERNÁT 
  pri SOŠ technickej 

   TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
  sekretariát riaditeľky 

  Mgr. Katarína Pecárová 

  02/63812335 
  0907 805 860 

  skola@sosvranovska.sk 

  SPOJOVATEĽ 
   
  vrátnica Vranovská 4 
  02/63812377 

  vrátnica Vranovská 2 
  02/63838487 

  RIADITEĽKA ŠKOLY 

   Mgr. Petra Pavelková  

  02/63812377 kl.35 
  02/63812335  

  riaditel@sosvranovska.sk 


  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre školský internát 

  Mgr. Mária Marková 

  02/63812377, kl.37 

  internat@sosvranovska.sk 


   

  VEDÚCA EKONOMICKÉHO
  A TECHN. ODDELENIA 

   Mgr. Rita Dostálová 

  02/63812377 kl.27 

  ekonom@sosvranovska.sk 

   

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
   pre teoretické vyučovanie 

  Ing. Michaela Krajčiová 

  02/63812377 kl. 12 
  0911 192 498 

  teoria@sosvranovska.sk 

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre odborné vzdelávanie 

  Ing. Jana Maštrlová 

  02/63822206 
  0905 630 957 

  profesie@sosvranovska.sk 

   

  HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
  Viera Kováčik   

  02 / 63838487   kl. 31    

  veduci.vychovavatel
  @sosvranovska.sk
      

   

   HOSPODÁRKA 

  Bc. Lenka Vargová 

  02/63812377 kl. 26 
  0905 732 817 

        hospodar@sosvranovska.sk     

   

  REFERENTKA
  TECHNICKÉHO ODDELENIA 

  Ing. Eva Šimková 

  02/63812377 kl. 24 

       technicke@sosvranovska.sk   

  VYCHOVÁVATELIA V4
  zborovňa 

   02/63812377 kl.38   
  Mobil: 0907 724 798  

       zborovnaV4@sosvranovska.sk       

   VYCHOVÁVATELIA V2 

  zborovňa 

  02 / 63838487 kl. 27 
  Mobil: 0910 513 089 

       zborovnaV2@sosvranovska.sk