• Počet návštev: 923949
  •      Sleduj nás na sociálnych sieťach a kontaktuj nás

   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
   • Kontaktuj nás
  • Novinky

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
    • 19. 1. 2022
    • Pozývame vás na náš Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 26. januára 2022

     Tešíme sa na vás!

    • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: Čítať viac
    • PF2022
    • 21. 12. 2021
    • Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorým na nás záleží.Prajeme Vám krásne Vianoce a Šťastný Nový rok!

    • PF2022: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva
   • BSK
   • BEZ transformátory
   • Drilling
   • INAT

  KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

  INTERNÁT 
  pri SOŠ technickej 

   TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
  sekretariát riaditeľky 

  Mgr. Katarína Pecárová 

  02/63812335 
  0907 805 860 

  skola@sosvranovska.sk 

  SPOJOVATEĽ 
   
  vrátnica Vranovská 4 
  02/63812377 

  vrátnica Vranovská 2 
  02/63838487 

  RIADITEĽKA ŠKOLY 

   Mgr. Petra Pavelková  

  02/63812377 kl.35 
  02/63812335  

  riaditel@sosvranovska.sk 

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre školský internát 

  Mgr. Mária Marková 

  02/63838487 , kl.31 

  internat@sosvranovska.sk 

   

   

  VEDÚCA EKONOMICKÉHO
  A TECHN. ODDELENIA 

   Mgr. Rita Dostálová 

  02/63812377 kl.27 

  ekonom@sosvranovska.sk 

   

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
   pre teoretické vyučovanie 

  Ing. Michaela Krajčiová 

  02/63812377 kl. 22 
  0911 192 498 

  teoria@sosvranovska.sk 

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre odborné vzdelávanie 

  Ing. Jana Maštrlová 

  02/63822206 
  0905 630 957 

  profesie@sosvranovska.sk 

   

  HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
  Jaroslava Kecerová   

  02 / 63812377   kl. 37    

  veduci.vychovavatel
  @sosvranovska.sk
      

   

   HOSPODÁRKA 

  Bc. Lenka Vargová 

  02/63812377 kl. 26 
  0905 732 817 

        hospodar@sosvranovska.sk     

   

  REFERENT
  TECHNICKÉHO ODDELENIA 

  Pavol Uličný 

  02/63812377 kl. 24 

       technicke@sosvranovska.sk   

  VYCHOVÁVATELIA V4
  zborovňa 

   02/63812377 kl.38   
  Mobil: 0907 724 798  

       zborovnaV4@sosvranovska.sk       

   VYCHOVÁVATELIA V2 

  zborovňa 

  02 / 63838487 kl. 27 
  Mobil: 0910 513 089 

       zborovnaV2@sosvranovska.sk