Navigácia

Login

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

 

 

 

 

 

 

 • Netradičné DOD je na svete. Prezentácia výrobkov študentov spojená s predajom a výrobou suvenírov priamo na vianočných trhoch na Tyršáku. Príďte sa inšpirovať, vybrať si originálne maličkosti pre svojich blízkych a informovať sa o možnostiach štúdia. Vianočná atmosféra zaručená Tešíme sa na Vás!

 • Podľa nariadenia Krízového štábu SR sa od 12.októbra 2020, až do odvolania prechádza na dištančné štúdium.


 • Otvorenie výstavy SPIRIT OF CORONA dňa 25.9.2020. Práce absolventov externého štúdia odboru zlatník a klenotník v školskom roku 2019/2020. Poslaním tejto výstavy, je propagácia zlatníckeho remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného odborného vzdelávania. Prajeme Vám milí absolventi, aby ste skúsenosti nadobudnuté v tejto škole využili čo najlepšie a šírili dobré meno našej škole.

 • U nás nájdete širokú škálu krúžkov, na ktorých pomáhame deťom spoznávať čaro vedy, umenia aj športu. Našim cieľom je zmysluplné, náučné a zábavné prežitie voľného času pre deti a žiakov od 10 rokov :o)

  Ak ťa zaujala naša ponuka prines svoj Vzdelávací poukaz k NÁM! Tešíme sa na Teba!

  Vzdelávacie poukazy

  Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté výsledky.

Nedeľa 29. 11. 2020

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
 • 02/63 81 23 35
  02/63 81 23 77

Fotogaléria