• Zlatník a klenotník

    ...učebný odbor ​pre kreatívne duše ​s láskou k umeniu a šperkom
     • Denné štúdium


     • Bude z teba kreatívny výtvarník a remeselník.

      Chceš vedieť realizovať výtvarné návrhy ozdobných predmetov, zhotoviť zlatnícke výrobky, šperky alebo klenoty, vsádzať šperkové kamene, vykonať povrchovú úpravu výrobku?

      Chceš ovládať spôsoby spracovania drahých kovov rôznymi technologickými postupmi ako strihaním, rezaním, pilovaním a valcovať, ťahať, žíhať a odlievať drahé kovy?

      Chceš vedieť zhotovovať a opravovať šperky a klenoty z drahých kovov, alebo ich kombinovať s rôznymi materiálmi, vrátane prípravy a zasadenia kameňov?

      Aj o tom je 3-ročný učebný odbor ZLATNÍK A KLENOTNÍK
       

   • Všetko podstatné o odbore Zlatník a klenotník


    • Po skončení odbornej prípravy a po získaní príslušnej praxe je absolvent schopný

     zhotoviť šperk, alebo klenot podľa vybraného návrhu, vzoru, alebo výkresu, zasadzovať drahokamy a šperkové kamene s použitím klenotníckych zasadzovacích techník, robiť i zložité opravy šperkov a klenotov.

     Absolvent je schopný samostatnej činnosti v oblasti návrhovej tvorby šperkov, výroby a oprav šperkov a klenotov v zlatníckych prevádzkach a umeleckých ateliéroch, prípadne ako samostatne tvoriaci umelec - zlatník.

     Zároveň je pripravený na nadstavbové štúdium príbuzných odborov. Nadstavbové štúdium so získaním maturity je možné aj na našej škole


    • KÓD ODBORU  8545 H

     NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU
     Zlatník a klenotník

     FORMA ŠTÚDIA
     denná, príp. individuálny študijný plán

     DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
     Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     ZAKONČENIE ŠTÚDIA
     Záverečná skúška, výučný list

     DĹŽKA ŠTÚDIA
     3 roky

     PRIJÍMACIE SKÚŠKY
     Talentové prjímacie skúšky

     POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
     5

   • Povedali o nás...