• Zlatník a klenotník

    ...učebný odbor ​pre kreatívne duše ​s láskou k umeniu a šperkom
     • Denné štúdium


     • Bude z teba kreatívny výtvarník a remeselník.

      Chceš vedieť realizovať výtvarné návrhy ozdobných predmetov, zhotoviť zlatnícke výrobky, šperky alebo klenoty, vsádzať šperkové kamene, vykonať povrchovú úpravu výrobku?

      Chceš ovládať spôsoby spracovania drahých kovov rôznymi technologickými postupmi ako strihaním, rezaním, pilovaním a valcovať, ťahať, žíhať a odlievať drahé kovy?

      Chceš vedieť zhotovovať a opravovať šperky a klenoty z drahých kovov, alebo ich kombinovať s rôznymi materiálmi, vrátane prípravy a zasadenia kameňov?

      Aj o tom je 3-ročný učebný odbor ZLATNÍK A KLENOTNÍK
       

   • Všetko podstatné o odbore Zlatník a klenotník


    • Po skončení odbornej prípravy a po získaní príslušnej praxe je absolvent schopný

     zhotoviť šperk, alebo klenot podľa vybraného návrhu, vzoru, alebo výkresu, zasadzovať drahokamy a šperkové kamene s použitím klenotníckych zasadzovacích techník, robiť i zložité opravy šperkov a klenotov.

     Absolvent je schopný samostatnej činnosti v oblasti návrhovej tvorby šperkov, výroby a oprav šperkov a klenotov v zlatníckych prevádzkach a umeleckých ateliéroch, prípadne ako samostatne tvoriaci umelec - zlatník.

     Zároveň je pripravený na nadstavbové štúdium príbuzných odborov. Nadstavbové štúdium so získaním maturity je možné aj na našej škole


    • KÓD ODBORU  8545 H

     NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU
     Zlatník a klenotník

     NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
     UMENIE A UMELECKO-REMESELNÁ TVORBA II

     FORMA ŠTÚDIA
     denná, príp. individuálny študijný plán

     DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
     Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

     ZAKONČENIE ŠTÚDIA
     Záverečná skúška, výučný list

     DĹŽKA ŠTÚDIA
     3 roky

     PRIJÍMACIE SKÚŠKY
     Talentové prjímacie skúšky

     POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
     5

   • Povedali o nás...

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk