• Občianske združenie NV

     • OZ NOVÁ VRANOVSKÁ

     •  

      Vážení rodičia, študenti, pritelia školy,

      vzhľadom na minuloročnú zmenu vedenia školy a ukončenie činnosti občianskeho združenia SOU VRANOVSKÁ 2003,

      bolo založené nové

      Občianske združenie s názvom NOVÁ VRANOVSKÁ

      (http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=225343  ) 

      ktorého cieľom je všestranná podpora rozvoja Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4, Bratislava,

      jej žiakov a pedagógov. Podrobné ciele sú v stanovách ( nova_vranovska.pdf ).

      V prípade, že chcete podporiť konkrétne činnosti, alebo výchovno-vzdelávací proces a materiálne zabezpečenie školy,

      je k dispozícii darovacia zmluva Darovacia_zmluva_oz.docx

       

      Za vašu podporu vopred ďakujeme.       

                                                            RNDr. Paula Štancelová

                                                                  predsedníčka OZ