Navigácia

3-ročné odbory

Odbory s výučným listom

RUP pre trojročné učebné  odbory v DSV platné od 01.09.2019

Kód a názov učebného  odboru

2464 H strojný mechanik

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

Týždenný počet vyučovacích hodín

      

1.

2.

3.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

 

14

13,5

12,5

41

Všeobecno -vzdelávacie predmety

Skratka

7

5,5

6

18,5

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk   d) e)

ANJ

1,5

1,5

2

5

Etická/náboženská výchova  f)

ETV/NBV

1

0

0

1

Občianska náuka

OBN

0

0

1

1

Fyzika

FYZ

0

1

0

1

Matematika

MAT

1

1

1

3

Informatika g)

INF

1

0

0

1

Telesná a športová  výchova d)

TSV

1

1

1

3

Odborné predmety

 

7

8

7,5

22,5

Technické kreslenie d) j)

TEK

1,5

1,5

0

3

Technológia d) j)

TECH

2

2.5

2

6,5

Strojníctvo d)

STR

2

1

0

3

Grafické systémy d) j)

GRS

0

0

2,5

2,5

Strojárska technológia d)

STT

1,5

1,5

0

3

Stroje a zariadenia

STZ

0

0

1,5

1,5

Kontrola a meranie

KOM

0

1.5

0

1.5

Ekonomika

EKO

0

0

1,5

1.5

Praktické vyučovanie

 

18

21

21

60

Odborný výcvik

ODV

18

21

21

60

Spolu

 

32

34,5

34,5

101

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód a názov učebného  odboru

2433 H obrábač kovov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

Týždenný počet vyučovacích hodín

      

1.

2.

3.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

 

14

13

13

41

Všeobecno -vzdelávacie predmety

Skratka

7

5,5

6

18,5

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk   d) e)

ANJ

1,5

1,5

2

5

Etická/náboženská výchova  f)

ETV/NBV

1

0

0

1

Občianska náuka

OBN

0

0

1

1

Fyzika

FYZ

0

1

0

1

Matematika

MAT

1

1

1

3

Informatika g)

INF

1

0

0

1

Telesná a športová  výchova d)

TSV

1

1

1

3

Odborné predmety

 

7

8

7,5

22,5

Technické kreslenie d) j)

TEK

1,5

1,5

0

3

Technológia d) j)

TECH

2

2.5

2

6,5

Strojníctvo d)

STR

2

1

0

3

Grafické systémy d) j)

GRS

0

0

2.5

2,5

Programovanie CNC strojov d) j)

PCNC

0

1,5

1,5

3

Strojárska technológia d)

STT

1,5

1,5

0

3

Ekonomika

EKO

0

0

1,5

1.5

Praktické vyučovanie

 

18

21

21

60

Odborný výcvik

ODV

18

21

21

60

Spolu

 

32

34,5

34,5

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód učebného odboru

2432H puškár

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

Týždenný počet vyučovacích hodín

      

1.

2.

3.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

 

14

13

13,5

41

Všeobecno -vzdelávacie predmety

Skratka

7

5,5

6

18,5

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk   d) e)

ANJ

1,5

1,5

2

5

Etická/náboženská výchova  f)

ETV/NBV

1

0

0

1

Občianska náuka

OBN

0

0

1

1

Fyzika

FYZ

0

1

0

1

Matematika

MAT

1

1

1

3

Informatika g)

INF

1

0

0

1

Telesná a športová  výchova d)

TSV

1

1

1

3

Odborné predmety

 

7

8

7,5

22,5

Technické kreslenie d) j)

TEK

1,5

1

0

2,5

Technológia d) j)

TECH

2

2.

2

6

Strojníctvo d)

STR

2

1

0

3

Strojárska technológia d)

STT

1,5

1

0

2,5

Strelné zbrane

STZ

0

2

2

4

Výroba pažieb

VRP

0

1

1

2

Kontrola a meranie súčiastok zbraní

KMZS

0

0

1

1.

Ekonomika

EKO

0

0

1,5

1.5

Praktické vyučovanie

 

18

21

21

60

Odborný výcvik

ODV

18

21

21

60

Spolu

 

32

34,5

34,5

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód učebného odboru

8545 H zlatník a klenotník

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

 

Týždenný počet vyučovacích hodín

       

1.

2.

3.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

 

14

13

13,5

41

Všeobecno -vzdelávacie predmety

Skratka

7

5,5

6

18,5

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

1,5

1

1

3,5

Anglický jazyk   d) e)

ANJ

1,5

1,5

2

5

Etická/náboženská výchova  f)

ETV/NBV

1

0

0

1

Občianska náuka

OBN

0

0

1

1

Fyzika

FYZ

0

1

0

1

Matematika

MAT

1

1

1

3

Informatika g)

INF

1

0

0

1

Telesná a športová  výchova d)

TSV

1

1

1

3

Odborné predmety

 

7

8

7,5

22,5

Technické kreslenie d) j)

TEK

1,5

0

0

1,5

Technológia d) j)

TECH

1

2

1,5

4,5

Materiály

MTL

1

1,5

1,5

4

Dejiny umenia a remesla

DUR

1,5

1,5

1,5

4,5

Výtvarná príprava e) g)

VYP

2

1

1

4

Odborné kreslenie a modelovanie e) g)

OKM

0

2

2

4

Praktické vyučovanie

 

18

21

21

60

Odborný výcvik

ODV

18

21

21

60

Spolu

 

32

34,5

34,5

101

 

 

 

 

 

 

obrabac_kovov.wmv

puskar.wmv

zlatnik_a_klenotnik.wmv

strojný mechanik

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria