Navigácia

OZ NOVÁ VRANOVSKÁ STANOVY Občianskeho združenia

 

Vážení rodičia, študenti, pritelia školy,

vzhľadom na minuloročnú zmenu vedenia školy a ukončenie činnosti občianskeho združenia SOU VRANOVSKÁ 2003,

bolo založené nové

Občianske združenie s názvom NOVÁ VRANOVSKÁ

(http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=225343  ) 

ktorého cieľom je všestranná podpora rozvoja Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4, Bratislava,

jej žiakov a pedagógov. Podrobné ciele sú v stanovách ( nova_vranovska.pdf ).

V prípade, že chcete podporiť konkrétne činnosti, alebo výchovno-vzdelávací proces a materiálne zabezpečenie školy,

je k dispozícii darovacia zmluva Darovacia_zmluva_oz.docx

 

Za vašu podporu vopred ďakujeme.       

                                                      RNDr. Paula Štancelová

                                                            predsedníčka OZ

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria