• ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • Prihlasovanie/odhlasovanie/zmena menu na odber stravy je možné cez Edupage. Prihlasovacie údaje na edupage školy získate od svojho triedneho učiteľa alebo vychovávateľa.

      V prípade záujmu o stravovanie je potrebné sa prihlásiť buď osobne v školskej jedálni alebo e-mailom: jedalenvranovska@gmail.com. Do e-mailu je potrebné uviesť meno, školu alebo internát, o akú stravu máte záujem (raňajky, obed, alebo večera), a od kedy sa chcete stravovať.

      Po zaevidovaní Vám bude sprístupnený modul Jedáleň v aplikácii Edupage a budete si môcť prihlasovať/odhlasovať stravu.

      Platba za stravu je možná prevodom na bankový účet.

      Číslo účtu: SK74 1100 0000 0029 4109 0000

      Do popisu platby je potrebné uviesť: 

     • u študentov škôl na Vranovskej 4 - obedy - meno žiaka a školu

     • u ubytovaných študentov na V2 a V4 - raňajky a večere - meno žiaka a internát V2 alebo V4

    • Výdaj stravy

    • RAŇAJKY:      6:00-7:30 hod

     OBEDY:      12:15-14:30 hod

      VEČERE:     17:30-18:30 hod

     Platba za stravu - platbou na účet uvedený hore si "nabiješ" účet určitou sumou, z ktorej sa ti bude odrátavať za každú prihlásenú (aj nevyzdvihnutú) stravnú jednotku. Mysli preto všas na odhlásenie.

      

     Cena za stravnú jednotku:

     študenti SOŠ technická:        obed: 2,47 €

     všetci ubytovaní študenti       raňajky: 1,83 €         večera: 1,39 €


  • Jedálny lístok
    

  • 22. január

    zatiaľ žiadne údaje
  •                                                   Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk