• Internát

    Miesto kde bývaš, študuješ, rozvíjaš sa. V hlavnom meste, priamo pri škole
     • Internát Vranovská
     • O nás

     • Školský internát sídli v dvoch budovách na ul. Vranovská 2 a Vranovská 4. Internát je súčasťou Strednej odbornej školy technickej. Poskytuje výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov bratislavských stredných škôl.

      Poloha

      Internáty sú umiestnené v tichom prostredí na okraji mestskej časti Petržalka s výborným autobusovým spojením do väčšiny škôl. V budove školského internátu na Vranovskej 2 sídli na 1.-3. poschodí bilingválne gymnázium - Evanjelické lýceum, samotný internát sa nachádza na 4.-10. poschodí. Internát Vranovská 4 sa nachádza v budove SOŠT a sídli na 3. až 10.poschodí.

      Záujmové aktivity

      Výchovno-vzdelávaciu činnosť v internáte zabezpečujú vychovávatelia a vychovávateľky. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v zmysle Výchovného programu internátov s cieľom dosiahnuť výchovné štandardy absolventa strednej školy. Taktiež  zabezpečujú v internátoch dozor počas nočného kľudu a víkendov.

      Pre záujmovo-relaxačnú činnosť majú žiaci k dispozícii spoločenské miestnosti vybavené televízorom a inou čiernou technikou. V niektorých spoločenských miestnostiach je k dispozícii klavír. Internát taktiež disponuje telocvičňou, knižnicou s čitárňou a herňou.  Žiaci vydávajú vlastný internátny časopis - REFLEKT. Priestory internátu sú kompletne pokryté wifi-sieťou. Internát ponúka aj množstvo záujmový aktivít, ktoré sa každým rokom aktualizujú, aby vyhovovali požiadavkám a záujmom ubytovaných žiakov.

      Vnútorný poriadok školského internátu

      Obsahuje: Práva a povinnosti žiakov, zdravotné, bezpečnostné a hygienické pravidlá, režim dňa, osobné voľno, zásady pre individuálne vychádzky a výchovné opatrenia.

   • Budovy školského internátu

     • ŠI Vranovská 4
     • Ubytovanie 7 dní v týždni.

      Stravovanie v budove školy.

      Telocvičňa

     • ŠI Vranovská 2
     • Ubytovanie.od nedele do piatka

      Stravovanie v jedálni na Vranovskej 4

      Telocvičňa