• Mechanik strojov a zariadení
     • Mechanik strojov a zariadení

     • Máš 15, hlavu plnú ideálov a netušíš, čo by si chcel v živote robiť?

      Pozeráš sa okolo seba a vnímaš, že robotické systémy a automatizácia sa stávajú bežnou súčasťou života? Napadá Ti, čo sa stane, keď tieto zariadenia zlyhajú a kto ich  opraví?

      Sú to správne otázky a u nás na ne získaš odpovede.

      Ak máš vzťah k technike, v štvorročnom maturitnom odbore Mechanik strojov a zariadení objavíš princípy fungovania klasických alebo robotických mechanizmov. Dozvieš sa, že hydraulické a pneumatické systémy sú tou časťou robotiky, ktorá zabezpečuje „svaly“ (silu) stroja a riadi ich „mozog“ ( riadiaci systém) prostredníctvom programu. Naučíš sa diagnostikovať poruchy, navrhovať riešenia na ich odstránenie a zrealizovať opravu. 
       


   • Prečo študovať odbor MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
     


    • Naučíš sa diagnostikovať poruchy, navrhovať riešenia na ich odstránenie a zrealizovať opravu. 

     Bude z Teba technik, tvoriaci nevyhnutnú súčasť výrobného podniku a podieľajúci sa na dobrej kondícii strojového parku.

     Oprávňovať Ťa k tomu bude maturitné vysvedčenie a výučný list a otvorí sa Ti tiež cesta k inžinierskému titulu, ak sa rozhodneš študovať ďalej . 

     Môžeš sa zamestnať, alebo podnikať, ale pred tým Ťa radi privítame u nás a ponúkneme Ti budúcnosť 


    • KÓD ODBORU  2411 K

     NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU
     Mechanik strojov a zariadení

     NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
     Strojárstvo - trieskové obrábanie

     DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
     Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     ZAKONČENIE ŠTÚDIA
     Maturitná skúška a výučný list

     DĹŽKA ŠTÚDIA
     4 roky

     PRIJÍMACIE SKÚŠKY
     Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky.
     Kompletné informácie o prijímacích skúškach nájdeš tu.

     POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
     7