• Mechanik strojov a zariadení
     • Mechanik strojov a zariadení

     • Máš 15, hlavu plnú ideálov a netušíš, čo by si chcel v živote robiť?

      Pozeráš sa okolo seba a vnímaš, že robotické systémy a automatizácia sa stávajú bežnou súčasťou života? Napadá Ti, čo sa stane, keď tieto zariadenia zlyhajú a kto ich  opraví?

      Sú to správne otázky a u nás na ne získaš odpovede.

      Ak máš vzťah k technike, v štvorročnom maturitnom odbore Mechanik strojov a zariadení objavíš princípy fungovania klasických alebo robotických mechanizmov. Dozvieš sa, že hydraulické a pneumatické systémy sú tou časťou robotiky, ktorá zabezpečuje „svaly“ (silu) stroja a riadi ich „mozog“ ( riadiaci systém) prostredníctvom programu. Naučíš sa diagnostikovať poruchy, navrhovať riešenia na ich odstránenie a zrealizovať opravu. 
       


   • Prečo študovať odbor MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
     


    • Naučíš sa diagnostikovať poruchy, navrhovať riešenia na ich odstránenie a zrealizovať opravu. 

     Bude z Teba technik, tvoriaci nevyhnutnú súčasť výrobného podniku a podieľajúci sa na dobrej kondícii strojového parku.

     Oprávňovať Ťa k tomu bude maturitné vysvedčenie a výučný list a otvorí sa Ti tiež cesta k inžinierskému titulu, ak sa rozhodneš študovať ďalej . 

     Môžeš sa zamestnať, alebo podnikať, ale pred tým Ťa radi privítame u nás a ponúkneme Ti budúcnosť 


    • KÓD ODBORU  2411 K

     NÁZOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU
     Mechanik strojov a zariadení

     NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
     STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

     FORMA ŠTÚDIA
     Denná, v duálnom systéme vzdelávania

     DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
     Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     ZAKONČENIE ŠTÚDIA
     Maturitná skúška a výučný list

     DĹŽKA ŠTÚDIA
     4 roky

     PRIJÍMACIE SKÚŠKY
     Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky.
     Kompletné informácie o prijímacích skúškach nájdeš tu.

     POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
     7

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk