• Vedenie školy


     • RIADITEĽ ŠKOLY
       

      Ing. Felix Dömény 

      02/63812377 kl.35
      02/63812335 

      riaditel@sosvranovska.sk

       

      ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
      pre teoretické vyučovanie

      Ing. Michaela Krajčiová

      02/63812377 kl. 12
      0911 192 498

      teoria@sosvranovska.sk


     • ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
      v štatutárnych záležitostiach

      Mgr. Petra Pavelková 

      02/63812377 kl.35 
      0904 856 571

      zastupca@sosvranovska.sk

       

      ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
      pre odborné vzdelávanie

      Ing. Jana Maštrlová

      02/63822206
      0905 630 957

      profesie@sosvranovska.sk


     • TAJOMNÍČKA ŠKOLY
      sekretariát riaditeľa

      Mgr. Katarína Pecárová

      02/63812335
      0907 805 860

      skola@sosvranovska.sk 

       

      ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
      pre školský internát

      Mgr. Mária Marková

      02/63812377 kl.37

      internat@sosvranovska.sk