• Vedenie školy


     • RIADITEĽKA ŠKOLY
       

      Mgr. Petra Pavelková 

      02/63812377 kl.35
      02/63812335 

      0904 856 571

      riaditel@sosvranovska.sk

       


     • ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA                       pre odborné vzdelávanie

      Ing. Jana Maštrlová

      02/63822206
      0905 630 957

      profesie@sosvranovska.sk

      ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
       pre teoretické vyučovanie

      Ing. Michaela Krajčiová

      02/63812377 kl. 12
      0911 192 498

      teoria@sosvranovska.sk


     • TAJOMNÍČKA ŠKOLY
      sekretariát riaditeľa

      Mgr. Katarína Pecárová

      02/63812335
      0907 805 860

      skola@sosvranovska.sk 

       

      ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
      pre školský internát

      Mgr. Mária Marková

      02/63812377 kl.37

      internat@sosvranovska.sk

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk