• OZ Nová Vranovská
     • Občianske združenie Nová Vranovská

     • Občianske združenie bolo založené 31.12.2019 za účelom podpory vzdelávania žiakov a učiteľov Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4, v Bratislave, ako aj na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu a ubytovania žiakov v internátoch Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici v Bratislave

      REGISTRÁCIA

      nova_vranovska.pdf

     • Stanovy OZ

     • Stanovy určujú

      •  kto môže byť členom
      •  čo je cieľom združenia
      •  ako sa budú získavať prostriedky na činnosť združenia
      •  na čo sa budú vynakladať prostriedky združenia
        

      Podrobne si stanovy pozrite tu:  STANOVY OZ Nová Vranovská

     • stanovy OZ
   • PROJEKTY