• ZRPŠ

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 1.4.2020 od 17.00 hod.

      • E-learning

      • Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie bude od pondelka 16.3.2020 naša škola vyučovať online. Každý žiak je povinný sa denne prihlásiť na Edupage a naštudovať si témy a vypracovať úlohy, ktoré im zadajú učitelia a majstri. Všetky materiály budú prístupné pre žiakov na ich EduPage, a úlohy sa budú priebežne hodnotiť. Prosím uvedomte si, že toto nie sú prázdniny a prevezmite zodpovednosť za vzdelanie. V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa, alebo majstra OV.

      • UPOZORNENIE

      • Stredná odborná škola technická oznamuje všetkým žiakom a rodičom:

       prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 09. 03. 2020 – 29. 03. 2020

       Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenie:

       1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu
       2. zostať v domácej izolácii
       3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí, alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
       4. zdržať sa cestovania
       5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
       6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

       O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

         

      • Talentové skúšky 2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že talentové skúšky na Strednú odbornú školu technickú v Bratislave sa budú konať 4. apríla 2020. Talentové skúšky sa budú konať v učebnom odbore - zlatník a klenotník. Nezabudnite, že prihlášku na štúdium treba zaslať do konca februára.Tešíme sa na Vás!

      • Zážitkové centrum vedy Aurelium

      • "Dôležité je neprestať sa pýtať" Albert Einstein

       Dňa 5.2.2020 navštívili žiaci zážitkové centrum vedy Aurelium.  Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov a naši žiaci si mohli vyskúšať mnoho expozicií a odniesť si nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. 

      • Technická olympiáda

      • Dňa 5.2.2020 sa 18 víťazov okresných kôl zúčastnilo 10. ročníka krajského kola Technickej olympiády.Práca s drevom im išla pekne od ruky.Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky!

      • Vianočný turnaj + kapustnica

      • Posledný deň pred vianočnými prázdninami 21.12.2019 si výber žiakov zmeral sily v exhibičnom futbalovom zápase. Bolo to dramatické, ale férové zápolenie. A už teraz sa veľmi tešíme na budúci rok. Po športovom výkone si všetci zaslúžili odmenu. Bola vo forme spoločnej kapustnice a obdarovania sa darčekmi. Nech je ako chce, Vianoce sú o spoločných chvíľach a tie sme si skutočne užili. 🎁🎄

      • Vianočný mini trh

      • Vianoce sa blížia a každý oslavuje, bilancuje a nakupuje.Nebolo to inak ani dňa 13.12.2019 na podujatí Ministerstv školstva v bratislavskom Aureliu. Zúčastneným radosť z nakupovania spríjemnili originálne šperky z dielne študentov odboru zlatník a klenotník.Nech tieto šperky spríjemnia sviatky ich novým majiteľom. Jednou z majiteliek nových šperkov z dielne našej školy je aj ministerka školstva p. Lubyová

      • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

      • Dňa 28.11.2019 sa konal 10.ročník technickej olympiady ZŠ. Voňa dreva, práca s náradím a radosť z výsledkov. Skvelý deň za nami. Víťazom gratulujeme 🏆🥇🥈🥉⚙️🔩🛠

      • Zahlasuj za nové logo školy

      • Nové logo školy

       Stredná odborná škola technická, Vranovská 4 v Bratislave prechádza veľkými zmenami v smerovaní týkajúcom sa prístupov a nastavení fungovania školy a stanovenia priorít. Tieto zmeny, ktoré sú zamerané na študentov, ich rast a profit, majú byť symbolicky odzrkadlené v novom logu školy. Všetky návrhy sú od našich študentov. Víťazný návrh získa odmenu. Radi by sme poznali váš názor. Prosím označte logo, ktoré sa Vám páči najviac. Z celkového počtu 10, vyberte tri logá, ktoré sa Vám páčia najviac a odstupňujte ich poradie počtom hviezdičiek, pričom tri hviezdičky je najlepšie logo, dve druhé a jedna hviezdička tretie v poradí.

      • "Mladý technik"

      • Dňa 25.11.2019 bola na našej škola vyhodnotená súťaž žiakov 1. ročníka "Mladý technik". Súťažné výrobky dokazujú zručnosť našich prvákov a predpoklad, že v strojárstve sa nestratia.Gratulujeme 🏆🥇🥈🥉

      • Imatrikulácia 2019

      • „Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.“ (Radujme sa, kým sme mladí.) Aj takto by sa dala charakterizovať slávnosť na našej škole.Slávnostne uvedenie žiakov na stredoškolskú pôdu - Imatrikulácia prvákov dňa 15.11.2019. 

       Okrem toho že museli splniť zopár úloh, aby dokázali že si poradia aj s ťažšími zadaniami v budúcom strojárskom živote, museli zložiť sľub, ktorý nahlas predčítali pred svojimi staršími spolužiakmi. Následne sa zapísali na listinu a sľub potvrdili odtlačkom prsta. Na znak prijatia do strojárskeho cechu im bola odovzdaná matica na zelenej stužke.

       Všetkým prvákom prajeme, aby sa im darilo.

      • Jesenné upratovanie

      • Monterkovy deň 👷🏻‍♂️👷‍♀️ Dnes sa polovica študentov našej školy zapojila do skrášľovania okolia a priestorov. Pohrabali lístie, pozametali chodníky, vyseparovali kovový šrot, vyčistili vitríny. Druhá polovica študentov navštívila zakladne školy v Bratislavskom kraji, aby pozvala deviatakov na blížiaci sa deň otvorených dverí. Ďakujeme za pomoc👍👏

      • Turnaj v stolnom tenise

      • Dňa 23.10.2019 sa uskutočnil ďalší ročník medziškolskeho turnaja v stolnom tenise chlapcov stredných škôl Bratislava V. V náročnej konkurencii chlapci uhrali len jeden víťazný zápas. Ale napriek tomu ďakujeme za reprezentáciu 🏓 👏

      • EXTRAORDINARIUS IOCALE 19

      • Vernisáž výstavy EXTRAORDINARIUS IOCALE 19 - teda Mimoriadny šperk, ktorá je verejnosti dostupná od pondelka 9.9. do 30.9.2019 v Zichyho paláci v Bratislave, na 2. poschodí.Výstava je prehliadkou záverečných prác ručne vyrábaných šperkov študentov externého štúdia našej školy (SOŠ technická Vranovská 4 Bratislava) v odbore Zlatník klenotnik, na ktorých sme mimoriadne hrdí. Veľká vďaka patrí ich majsterke odborného výcviku p. Michaele Krajčiovej.

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk