• Pracovné ponuky vhodné pre absolventov

      • Pracovné ponuky vhodné pre našich absolventov.Spoločnosť Bratislavské elektrotechnické závody, a.s. Bratislava ponúka pre našich absolventov voľné pracovné miesta ma pozície: Sústružník-frézár, Navíjač, Skladanie magnetických obvodov, Nízkofrekvenčné sušenie. Bližšie informácie na tel.č. + 421 917 959 949 p. Drucker, príp. mail: juraj.drucker@bez.sk

      • Župné dni 2019


      • Bratislavský samosprávny kraj každoročne organizuje podujatie Župné školy pre Teba, ktorého cieľom je ukázať ponuku župných škôl najmä deviatakom a ich rodičom. Už po deviaty raz sme sa prezentovali v piatok 4. októbra 2019 v Bratislave a po druhý raz  predstavíme našu školu aj v Pezinku, Senci a Malackách. Tešíme sa na Vás!

      • Župný športový deň 25.9.2019

      • Ďakujeme všetkým chlapcom za reprezentáciu školy na župnom športovom dni dňa 25.9.2019. Všetky tri tímy (beachvolejbal, florbal aj futbal) podali výborné výkony. Priestor na zlepšenie síce je, ale myslíme, že väčšina nechala na ihrisku sdrce. Mimoriadne chceme vyzdvihnúť futbalistov, ktorí hrali neskutočne krásny futbal, aj za cenu vlastných obetí. Florbalisti mali mizerné podmienky, v ktorých dokazali uhrať krásne zápasy. Beachvolejbalisti po prvý krát spolu na ihrisku ochutnali čaro piesku. Boli ste skvelí! 

      • Záverečné skúšky 2019

      • V dňoch 17.-21.6.2019 sa konali záverečné skúšky žiakov denného štúdia odboru Zlatnik a klenotník, Obrábač kovov a Technické služby v autoservise.

       K úspešnému ukončeniu štúdia Vám srdečne blahoželáme a želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v budúcom živote, zaujímavé povolanie a splnenie všetkých snov. 

       Verte, či neverte končíte v puberte,

       SOŠ bola iba most,

       čaká vás pravá dospelosť,

       radostí, beznádej, stres-rôzne časy boli,

       niektorí do práce, iní zas na školy,

       nie je to cieľ, je to len cesta, schody,

       kiež zvládnete všetko, čo život pod nohy hodí.

      • Porada riaditeľov stredných škôl BSK

      • Dňa 20.6.2019 sa v Modre uskutočnila slávnostná pracovná porada riaditeľov stredných škôl BSK na ktorej sa bilancoval školský rok. Slávnostný charakter dodalo porade poďakovanie riaditeľom končiacim vo svojej funkcii. Medzi nimi poďakoval bratislavský župan p. Droba odchádzajúcemu riaditeľovi p. Zdenkovi Radovi, ktorý vo svojej funkcií konči 30.6.2019. Za jeho dlhoročnú prácu mu ďakujeme aj my, celý kolektív zamestnancov Strednej odbornej školy technickej.

       Zároveň chceme privítať novo vymenovaného riaditeľ našej školy p. Döményho, ktorý si menovací dekrét prevzal z rúk riaditeľa odboru školstva BSK p. Urbančíka. Od 1.7.2019 mu prajeme veľa energie a dobrých nápadov.

      • Záverečné skúšky 2019

      • Opäť úspešný ročník za nami 💍💎💍 záverečné prace žiakov externého štúdia Zlatník a klenotnik 💎 srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov!!!

      • Predlžovania platnosti preukazu ISIC/EURO26

      • Vážení rodičia, milí študenti!

       Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Našim študentom preto vydávame preukazy ISIC/EURO26, s ktorými môžu ročne ušetriť desiatky až stovky eur.  Chceli by sme Vás upozorniť, že preukaz, ktorý nemá označenie 09/2020, nie je pre školský rok 2019/2020 platný a preto nie je možné využívať jeho výhody.

       Len s platným preukazom môžete:

       1. Denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
       2. Využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete.

       Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

       1. Využiť svoj preukaz na študentské cestovné vo viacerých SAD pri platbe v hotovosti a až 75% zľavu na vlaky v Čechách aj počas letných prázdnin a ušetriť na jedinej ceste napr. do Prahy až 10€.  (platí aj pre budúcoročných maturantov)
       2. Uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk. Alebo využiť zľavu 5€ mesačne na bežné paušály v Orange.
       3. Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka

        

       Platnosť preukazu sa obnovuje nalepením známky ISIC

       v hodnote 10 €. Na škole si ju môžete objednať len v období od 1.6.2019-31.10.2019.

       Len platný preukaz potvrdzuje status denného študenta v aktuálnom školskom roku.

        

       Známku môžete objednať aj priamo na www.objednaj-preukaz.sk s doručením domov. Pri tomto spôsobe prosím počítajte aj s úhradou poštovného.

        

       Šetrite a získavajte výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia študenti stredných a vysokých škôl po celom svete.

      • Potvrdenie o návšteve školy

      • Vážení rodičia,

       ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa, ktoré je žiakom našej školy, môžete si ho vytlačiť z pohodlia Vášho domova. Modul Dochádzka umožňuje rodičovi kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať. Návod ako na to nájdete na nasledujúcej stránke 

      • Kurz ochrany života a zdravia

      • V dňoch 22.- 24.5.2019 sa žiaci z tried končiacich ročníkov zúčastnili povinného Kurzu na ochranu života a zdravia. Po teoretickej príprave v oblasti topografiu a zdravotnej prípravy s v prvý deň vyskúšali oživovanie pod vedením profesionálnej záchranárky v Červenom kríži. Druhý deň sa prešli krásnou prírodou chránenej krajinnej oblasti Devínska kobyla. Posledný deň po teórií o civilnej ochrane obyvateľstva a bezpečnostnych pokynoch si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Vďaka za aktívnu účasť a skvelé počasie.

      • Študentský šperk 2019


      • Na súťaži Študentský šperk 2019 sa naša žiacka Mirka Šenkarová umiestnila na krásnom II. mieste s divadelným šperkom- "Alica v krajine zázrakov". Srdečne gratulujeme a pani majsterke Alici Tichej ďakujeme za jej prácu, podporu, úsilie a vedenie k dosiahnutiu tohto skvelého výsledku 👏

       Krásne šperky si môžete pozriet do 31.7.2019 v Technickom múzeu v Brne

      • Učiteľský piknik 2019

      • Bratislavský samosprávny kraj pozval našich učiteľov na PIKNIK.

       Na piknik prišla takmer tisícka hostí a bola naozaj skvelá atmosféra...

       ĎAKUJEME

      • Karátové duše

      • Výstava Karátové duše pripravovaná so spoluprácou s Cechom zlatníkov a klenotníkov Slovenska vyhlási 13.5.2019 výsledky súťaže Študenstky šperk do ktorej sa zapojila aj naša žiacka Mirka 💍 držíme jej palce Zároveň bude na výstave vystavovať aj naše šikovné absolventky Soničky (Kozáková,Horvatovičová) 🔝

     • ZELENÁ ŠKOLA - FAREBNÝ SEN
      • ZELENÁ ŠKOLA - FAREBNÝ SEN

      • Dňa 10.4.2019 sa boli študenti odboru zlatnik a klenotnik inšpirovať na výstave študentských prác SÚKROMNEJ STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY ANIMOVANEJ TVORBY v Galérii Michalský dvor

      • Jarné upratovanie 5.4.2019

      • Dňa 5.4.2019 žiacka školská rada organizovala Jarné upratovanie na skrášlenie priestorov školy a dielni.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme.

      • Branný pretek študentov

      • Dňa 3.4.2019 sa družstvo našej školy zúčastnilo na 3.ročniku Branného preteku študentov v Bernolákove, organizovaného Ministerstvom obrany. Žiaci súťažili v oblastiach topografie, zdravotnej prípravy, protichemickej obrany, vedomostí o histórii Slovenska a zložiek Ozbrojených síl SR a v neposlednom rade aj vo fyzických testoch. Chlapci dosiahli výborné výsledky a i keď sa neumiestnili na pódiu, sme na nich hrdí a ďakujeme za reprezentáciu.

      • Termíny prijímacích skúšok na SŠ pre školský rok 2018/2019:

      • I. termín – 14. máj 2018 alebo II. termín – 18. máj 2018.

       Termín na podanie prihlášky je do 10.apríla 2019. Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

      • 2%

      • Darujte svoje 2% dane z príjmu

       Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám oceniť aktivity Vašich detí a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie SOU Vranovská 2003 Bratislava. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

        Finančné prostriedky budú použité na:

       • ocenenia žiakov za ich aktivity, prospech a dochádzku
       • kultúrne aktivity pre žiakov
       • náklady žiakov na súťaže a reprezentáciu školy
       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • a iné

       Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujeme.

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk