• Výhody

    • Výborná poloha internátu, ľahká dostupnosť do väčšiny škôl a rýchla dostupnosť do centra Bratislavy. Do Starého mesta sa dostanete približne za 10 min MHD. Žiaci majú možnosť vo voľnom čase poznávať históriu Bratislavy priamo v teréne. Prechádzky v Starom meste či sledovanie západu slnka z nádvoria hradu sú obľúbené činnosti našich žiakov. Návšteva SND, galérií či múzeí Vám poskytne bohatý kultúrny zážitok. Neďaleko internátu sa nachádza železničná stanica Petržalka odkiaľ pravidelne premáva vlakový spoj do Viedne.

     Záleží nám na tom, aby čas strávený v internáte nebol zúžený len na štúdium a prenocovanie, preto podporujeme návštevnosť širokej škály kultúrnych, spoločenských či športových podujatí. Máme bohatú ponuku záujmových aktivít, ktoré organizujeme priamo v našich priestoroch i mimo internátu.

     • Nemeníme ciele, meníme cesty k ich dosiahnutiu.

     • Našim cieľom je všestranný rozvoj osobnosti žiaka a preto vynakladáme veľa úsilia na tvorbu voľnočasových aktivít. Sme presvedčení, že efektívne vyplnený voľný čas je najlepšou prevenciou nežiadúcich foriem správania a závislostí. K žiakom pristupujeme individuálne. Snažíme sa tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé výchovno – vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Snažíme sa žiakov poznať a rozumieť im, aby sme v prípade potreby pomoci boli efektívni. Spolupráca a komunikácia s rodičmi / zákonnými zástupcami / je pre nás nevyhnutná. So školami komunikujeme podľa potreby, vždy v záujme žiaka.

      Internát na Vranovskej 4 poskytuje ubytovanie nepretržite v rátane víkendov. Takisto je možné ubytovanie počas letných prázdnin / júl, august /, podmienky ubytovania sú zverejnené na stránke školy.

      Technický stav budovy a vybavenie internátu vylepšujeme priebežne. Chceme ponúkať ubytovanie kvalitné, zodpovedajúce štandardom modernej doby a preto neustále hľadáme možnosti ako to naplniť.

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENTKA
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk