Navigácia

externou formou v učebnom odbore: Anotácie- Zlatník a klenotník Anotácie- Obrábač kovov Anotácie - Puškár Rozvrh hodín- DIELNE Plán skúšok

externou formou v učebnom odbore:

8545 H- zlatník a klenotník

2433 H- obrábač kovov                                            

2432 H- puškár

Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru je stredoškolsky vzdelaný s odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie remesla.

Absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného pracovníka.

Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi učebného odboru podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti.

 

Organizácia štúdia:

  1. 1 polrok školského roka: september, október, november, december – konzultácie, odborný výcvik podľa učebného plánu, január – skúšky  
  2. 2 polrok školského roka:  február, marec, apríl, máj – konzultácie, odborný výcvik podľa učebného plánu , jún – skúšky 
  3. štúdium je spôsobom samo štúdia podľa anotácii, ktoré študent dostáva na zápise v septembri
  4. odborný výcvik absolvuje na dielni SOŠ technickej

 

Štandardná dĺžka štúdia

1 až 4 školské roky

Interval štúdia

Možnosť prihlásiť sa do konca augusta

Spôsoby ukončenia štúdia

Záverečná skúška (vždy v danom školskom roku v mesiaci jún)

Ďalšie informácie

POŽADOVANÉ DOKLADY 1) Prihláška na štúdium, žiadosť 2) Notárom overená kópia dokladu o ukončení stredného vzdelania (výučný list resp. vysvedčenie o záverečnej skúške, maturitné vysvedčenie....) 3) Notárom overená kópia koncoročného vysvedčenia za posledný ročník strednej školy

Odporúčaný príspevok študenta na podporu štúdia je cca 350,- € za ročník.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria