Navigácia

Vedenie školy Ekonomický úsek Majstri odborného výcviku Vychovávatelia Inkluzívny tím

Ing. Felix Dömény 

Riaditeľ školy

02/63812377 kl.35

02/63812335 

riaditel.sosvranovska@gmail.com

 

Mgr. Petra Pavelková

Štatutárny zástupca  riaditeľa školy 

02/63812377 kl.35 

0904 856 571

zastupca.skola.sosvranovska@gmail.com

 

Ing. Michaela Krajčiová

zástupkyňa riaditeľa pre TV

02/63812377 kl. 12

0911 192 498

zastupca.teoria.sosvranovska@gmail.com

 

Ing. Jana Maštrlová

zástupkyňa riaditeľa pre PV

02/63822206

0905 630 957

zastupca.profesie.sosvranovska@gmail.com

 

Mgr. Mária Marková

zastupkyňa riaditeľa pre ŠI

02/63812377 kl.37

zastupca.internat.sosvranovska@gmail.com

 

Mgr. Rita Dostálová

Ekonómka

02/63812377 kl.27

ekonom.sosvranovska@gmail.com

 

Viera Kováčik

vedúca vychovávateľka pre ŠI 2

02 / 63838487

zborovna2@gmail.com

 

Ing. Eva Šimková

Referentka technického oddelenia

02/63812377 kl.24

technicke.sosvranovska@gmail.com

 

Mgr. Katarína Pecárová

Tajomníčka- Sekretariát riaditeľa

sekretariat.sosvranovska@gmail.com

02/63812335

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria