• Vychovávatelia

    •  

     Mgr. Mária Marková

     zastupkyňa riaditeľa pre ŠI

     02/63812377 kl.37

     internat@sosvranovska.sk

      

     Vychovávatelia V4

     02/63812377 kl.38    Mobil: 0907 724 798 

     zborovnaV4@sosvranovska.sk

     Bc. Róbert Jakubec  

     Peter Červen           

     Darina Ivaničová                                                  

     Ing. Ľubor Jánošík                      

     Jaroslava Kecerová                       

     Judita Víghová                

     Mgr. Oľga Manová                        

      

     Školský internát V2

      

     Viera Kováčik   hl. vychovávateľka

     02 / 63838487   kl. 31   

     veduci.vychovavatel@sosvranovska.sk                  

      

     Vychovávatelia V2

     02 / 63838487 kl. 27  Mobil: 0910 513 089

     zborovnaV2@sosvranovska.sk

     Ing. Iveta Bilčíková

     Mária Vajdová  

     Mgr. Eva Tomová                                 

     Mgr. Mitko Lambev    

     Mgr. Soňa Poláková 

     Bc. Lýdia Čanová

     Mgr. Tatiana Šimanová                

                    

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENTKA
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk