Navigácia

Kontakt

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

 

Zriaďovateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 851 02 Bratislava

Vedenie SOŠT:

Riaditeľ SOŠT:  Ing. Felix Dömény

Zástupca riaditeľa:  Mgr. Petra Pavelková

Vedenie internátu:
Zástupkyňa riaditeľa pre ŠI: Mgr. Mária Marková
Vedúca vychovávateľka pre ŠI: Viera Kováčik

Telefón:

02 / 63838487 ŠI Vr. 2
02 / 63812377 ŠI Vr. 4

Mobilný Telefón:

0910 513 089 ŠI Vranovská č.2
0910 601 162 ŠI Vranovská č.4

Email:

zástupkyňa riaditeľa SOŠT pre ŠI.:  zastupca.internat.sosvranovska@gmail.com
vedúca vychovávateľka pre ŠI 2: zborovna2@gmail.com
Internát V4: zborovna01@gmail.com

Facebook

Internat Vranovska4 Ba

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria