Navigácia

Prečo študovať na našej škole

o_skole.wmv

DESATORO prečo študovať na SOŠ technickej, Vranovská 4, Bratislava

- Štátna škola, ktorá svojim vybavením patrí medzi školy s najlepším technickým vybavením vo svojom zameraní. Zabezpečuje kompletné vzdelanie v oblasti strojárstva – štúdium absolventov ZŠ, nadstavbové štúdia, možnosť získania zváračského preukazu apod.

- Zabezpečuje výučbu v 2-ročných učebných odboroch, 3-ročných učebných odboroch s výučným listom a certifikátom SOPK, 4-ročných študijných odboroch ukončených maturitou.

- Zabezpečuje výučbu v strojárskych odboroch, o ktoré v súčasnej dobe rastie záujem na trhu práce. Je stále väčší záujem firiem o absolventov najmä odborov zameraných na programovanie a obsluhu CNC a NC strojov a 3D modelovania s využitím CAD/CAM programov.

- Zaručuje veľmi dobrú úroveň výučby, ktorá prebieha v moderne vybavených odborných učebniach a na dielni praktického vyučovania. V rámci projektov spolupracuje so zahraničnými školami – české, poľské, maďarské,bulharské.

- Študentom je k dispozícii nonstop internet.

- Škola zabezpečuje odborný výcvik a rozvoj v rôznych strojárskych organizáciách (za finančnú úhradu – žiaci si zarobia), kde po úspešnom ukončení štúdia majú možnosť zamestnania. Veľmi aktívne spolupracuje s Mikonou, Auto-Impexom, fy Aster, CNC Precision, TOWER Automotive, a.s., Montostroj Senec, firma Častulík, Volkswagen Slovakia, a.s. a iné.

- Žiaci majú možnosť športového vyžitia v telocvični, v posilňovni a aj na ihrisku.

- Žiaci majú možnosť stravovania v školskej jedálni a mimobratislavskí aj možnosť ubytovania v školskom internáte.

- Popri vyučovaní škola ponúka veľa možností mimoškolských aktivít formou záujmových a športových krúžkov, reprezentácia školy na rôznych súťažiach a pod.

- Od šk. r. 2005/2006 majú žiaci v strojárskych profesiách vyplácané vreckové 35,- € a viac, podľa dohody s podnikom pre ktorý sa učia.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria